Dan Andersson

Dan Andersson föddes 1888 och dog 1920. Han var författare, poet, musiker och tonsatte också en del av sina texter. Dan Andersson kom från ett fattigt hem och hade det på grund av det inte en så lätt uppväxt. Han fick tidigt börja jobba som kolare och med andra arbeten i skogen, vilket finns skildrat i en hel del av hans texter. Försöken att göra sig fri och en oförmåga att dela sin fars starka gudstro gjorde det också svårt. En del av hans texter har religiösa inslag, inte minst Omkring tiggarn från Luossa där raderna “Det är något bortom bergen, bortom blommorna och sången, det är något bakom stjärnor, bakom heta hjärtat mitt.” ofta används på begravningar och i dödsannonser, med en förmodat religiös tolkning.

Uppväxt

Dan Andersson föddes i Skattlösberg, i skolhuset eftersom hans pappa var folkskollärare. Som fjortonåring åkte han till släktingar i USA för att arbeta, med syftet att undersöka om familjen skulle kunna få det bättre i Amerika, eftersom förhållandena i Sverige var svåra. Han tyckte inte att förutsättningarna verkade mycket bättre där och återvände hem.

Efter att en tid bott på annat håll flyttade familjen till Skattlösberg igen, där de mellan 1911 och 1915 bodde i Luossastugan. Där skrev Dan Andersson en del dikter och berättelser. Bland annat anses det mesta i Kolarhistorier och Kolvaktarens visor vara skrivna där. Stugan finns bevarad som ett museum och olika arrangemang med fokus på Dan Andersson sker där.

Brunnviks folkhögskola

Mellan 1914 och 1915 läste Dan Andersson på Brunnviks folkhögskola. Folkhögskolan låg utanför Ludvika. Genom Uno Stadius, som var skolans första föreståndare, blev skolan känd för sin radikala hållning. På grund av socialistisk agitation kunde skolan inte få kommunala eller statliga bidrag. Kopplingarna till arbetarrörelsen och nykterhetsrörelsen stärktes på grund av det, och skolan klarade sig bra och fick kanske en ännu starkare ställning än den annars skulle haft. Studiekamrater till Dan Andersson var bland annat Ragnar Jändel och Harry Blomberg, som båda också blev författare.

Från och med den här tiden var Dan Andersson verksam som författare och skrev framför allt dikter och visor. En del tonsatte han själv, medan andra tonsatts senare av bland annat Thorstein Bergman och Gunde Johansson.

Död

Mellan 1917 och 1918 arbetade Dan Andersson för Ny tid i Göteborg och förutom att skriva egna texter översatte han texter bland annat av Charles Baudelaire och Rudyard Kipling.

1920 var han i Stockholm för att söka arbete på tidningen Social-Demokraten. Han bodde på Hotell Hellman som låg i Klarakvarteren. Personalen hade behandlat rummen med vätecyanid för att få bort vägglöss, men inte vädrat som man skulle. Detta ledde till Dan Anderssons död. Även en försäkringsinspektör vid namn Elliot Eriksson dog vid samma tillfälle.