Kristian Lundberg

Kristian Lundberg föddes i Malmö 1966. Han har skrivit poesi, romaner, kriminalromaner och arbetat som recensent. Uppväxten skedde i olika delar av Malmö och präglades av fattigdom och mammans sjukdom. Staden Malmö, uppväxten, utanförskap och hur det är att leva med en förälder som är psykiskt sjuk är teman som ständigt återkommer i hans författarskap.

Poesi

Sin poetiska bana började Kristian Lundberg med Malmöligan under 1980- och 1990-talen. Det var en grupp poeter som förutom honom bestod av Lukas Moodysson, Clemens Altgård, Håkan Sandell, Martti Soutkari och Per Linde. De vände sig mot den akademiska svårtillgängliga poesin och ordnade bland annat uppläsningar. En del av dem blev kaosartade.

1991 debuterade Kristian Lundberg med diktsamlingen Genom september. Efter det har han gett ut en lång rad diktsamlingar. Sen 1992 är han nykterist, och i samband med nykterheten sökte han sig till tro och en kristen livssyn. Kristna teman har ofta varit tydliga i hans verk.

Yarden

I slutet av 2006 orsakade Kristian Lundberg en liten skandal genom att recensera en bok som inte getts ut. Den fanns med i en utgivningskatalog, men författaren hade inte hunnit skriva boken. Efter det hade han svårt att få uppdrag som recensent och i kombination med en större skatteskuld fick han stora ekonomiska problem. Som en följd av det började han arbeta i hamnen i Malmö, en miljö med dåliga arbetsvillkor och väldigt få svenskar anställda. Senare har han skildrat arbetet och förhållandena där i romanen Yarden som fick stor uppmärksamhet. Boken blev också film. Den fick en fristående fortsättning genom boken Och allt skall vara kärlek.

Kriminalromaner

Under 2017 gavs fem kriminalromaner av Kristian Lundberg ut: Eldätaren, Grindväktaren, Malmömannen, Grymhetens stad och De som skall dö. Förutom att det sker brott i böckerna påminner de stil- och språkmässigt mycket om hans tidigare böcker.